Okul Öncesi ABD Misyon & Vizyon

Misyonumuz
Çağdaş bir toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerine sahip, yaratıcı, araştırmacı, girişimci, farklılıklara değer veren ve insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş, okul öncesi eğitimin gelişimine katkı veren ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretmen ve akademisyenleri yetiştiren bir anabilim dalı olmak


Vizyonumuz
Okul öncesi eğitimin tanıtılması, öneminin vurgulanması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek, Türkiye'de okul öncesi eğitim alanında yapılan çalışmaları yurt dışında tanıtmak ve dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyerek ülkemize kazandırmak yoluyla çağdaş eğitimden çocuklarımızın yararlanmasını sağlamak, geliştirdiği programlarla erken çocukluk döneminin niteliğini arttırmak, çocuk, aile programları geliştirmek konusunda ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak, Okul öncesi eğitim hakkında toplumu bilinçlendirmek adına alanda görevli okul öncesi öğretmenlerinin mesleki yeterliklerini geliştirmek, okul öncesi dönem çocuklarını başarılı bir şekilde ilköğretime hazırlanmasını sağlamak ve erken çocukluk eğitimi konusunda ailelerin ve toplumun bilinçlenmesine katkı sağlamak ve okul öncesi eğitim alanında özgün bilimsel çalışmalar yapmak ve nitelikli bilimsel etkinlikler düzenlemektir.
>