Sınıf Eğitimi ABD Misyon & Vizyon

Misyonumuz
Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır. Ayrıca üst düzeyde nitelikli lisans ve lisansüstü eğitim verilmesini sağlayarak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, bilgili, üretken, yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayan, Atatürk ilke ve inkılaplarına, millî ve evrensel kültür değerlerine bağlı, çağdaş bilim insanları ve ilkokul öğretmenleri yetiştirmeyi görev edinmiştir.


Vizyonumuz
Öğrencilerin, okullarının ve içinde yaşadıkları toplumun gelişiminde olumlu, anlamlı ve etkili izler bırakacak geleceğin öğretmenleri ve eğitim liderleri yetiştirmektir.
>